Thanh Bình - Mobile World

Thanh Bình - Mobile World

Biên tập viên

Giới thiệu ngắn về Thanh Bình - Mobile World

Thanh Bình tốt nghiệp khoa ngữ văn anh đại học khoa học xã hội và nhân văn HCM và đam mê viết lách, sáng tạo. Với mảng công nghệ Bình đã có 3 năm nghiên cứu  thị trường nên có những phân tích và cập nhật sát với các sản phẩm công nghệ đã đang và sẽ ra mắt, Với Bình viết lách là một niềm vui.

Danh sách bài viết