Giỏ hàng
top bar

Điện thoại Apple

iPhone XS 64GB Quốc Tế (LL/A) Cũ 97%
64GB
Like new 97%
iPhone XS 64GB Quốc Tế (LL/A) Like new 99%
64GB
Like new - Mỹ (LL/A)
iPhone XS 64GB Quốc Tế (LL/A) Like new 99% - Fullbox
64GB
Like new - Fullbox
iPhone 8 Plus 64GB 99% Quốc tế(LL/A)
64GB
Like new - Mỹ (LL/A)

5

(1 đánh giá)
iPhone 11 Pro Max 64GB Mới 100% Fullbox - Quốc Tế LL/A ( Active online)
64GB
Mới Fullbox - Mỹ (LL/A)

5

(1 đánh giá)
iPhone 11 Pro Max 256GB Mới 100% Fullbox - Quốc Tế LL/A  ( Active online )
256GB
Mới Fullbox - Mỹ (LL/A)
iPhone 11 Pro Max 512GB Mới 100% Fullbox-Quốc Tế LL/A  ( Active online)
512GB
Mới Fullbox - Mỹ (LL/A)
iPhone 11 - 64GB Mới 100% Fullbox-Quốc Tế LL/A  (Active online)
64GB
Mới Fullbox - Mỹ (LL/A)
iPhone 11 - 128GB Mới 100% Fullbox-Quốc Tế LL/A (Active online)
128GB
Mới Fullbox - Mỹ (LL/A)

5

(1 đánh giá)
iPhone 11 - 256GB Mới 100% Nobox-Quốc Tế LL/A  ( Active online )
256GB
Mới Nobox - Mỹ (LL/A)

5

(1 đánh giá)

Điện thoại Samsung

Galaxy S20 Ultra 5G (12GB | 128GB) Mới 100% Fullbox - Mỹ
12GB | 128GB - 5G
Mới Fullbox - Mỹ

4.9

(11 đánh giá)
Galaxy S20 Ultra 5G (12GB | 128GB) Mới 100% Nguyên Seal Hộp - Quốc Tế
12GB | 128GB - 5G
New Seal - Quốc Tế
Galaxy S20 Ultra 5G (12GB | 256GB) Mới 100% Fullbox - Hàn Quốc
12GB | 256GB - 5G
Mới Fullbox - Hàn Quốc

5

(1 đánh giá)
Galaxy S20 Plus 5G (12GB | 128GB) Mới 100% Fullbox - Mỹ
12GB | 128GB - 5G
Mới Fullbox - Mỹ

0

(0 đánh giá)
Galaxy S20 Plus (8GB | 128GB) Mới 100% Fullbox - Chính Hãng Việt Nam
8GB | 128GB
Mới Fullbox - Việt Nam
Galaxy Fold Mới 100% Fullbox (12G/512GB)
12GB|512GB - 1 SIM
Mới Fullbox - Mỹ
Galaxy S10 (8GB|128GB) Like new 99% - Mỹ
8GB | 128GB
Like new - Mỹ
Galaxy S10 Plus (8GB|128GB) Mới 100% Nobox - Mỹ
8GB | 128GB
Mới Nobox - Mỹ
Galaxy S10 Plus (12GB|1TB) Gốm caremic  Mới 100% Fullbox - Mỹ
12GB | 1TB
Mới Fullbox
Galaxy Note 10 Plus 256GB Mới 100% Fullbox - Mỹ
12GB | 256GB
Mới Fullbox - Mỹ

Điện thoại Xiaomi

Xiaomi Black Shark 3 (8GB|128GB) Mới 100% Fullbox
8GB | 128GB
Mới Fullbox
Xiaomi Black Shark 3 (12GB|128GB) Mới 100% Fullbox
12GB | 128GB
Mới Fullbox
Xiaomi Black Shark 3 Pro (8GB|256GB) Mới 100% Fullbox
8GB | 256GB
Mới Fullbox
Xiaomi Black Shark 3 Pro (12GB|512GB) Mới 100% Fullbox
12GB | 512GB
Mới Fullbox
Redmi K30 Pro 5G (8GB|128GB) Mới 100% Fullbox
8GB | 256GB - 5G
Mới Fullbox
Redmi K30 Pro 5G (6GB|128GB) Mới 100% Fullbox
6GB | 128GB - 5G
Mới Fullbox
Xiaomi Mi 10 5G (8GB|256GB) Mới 100% Fullbox
8GB | 256GB - 5G
Mới Fullbox
Xiaomi Mi 10 5G (8GB|128GB) Mới 100% Fullbox
8GB | 128GB - 5G
Mới Fullbox
Xiaomi Mi 10 Pro 5G (12GB|256GB) Mới 100% Fullbox
12GB | 256GB - 5G
Mới Fullbox
Xiaomi Mi 10 Pro 5G (8GB|256GB) Mới 100% Fullbox
8GB | 256GB - 5G
Mới Fullbox
Facebook Top