Giỏ hàng
top bar

Pixel 4 XL

Google Pixel 4 XL 64GB Like new  99% - mỹ ( Dùng 2 sim online )
64GB - 2 SIM Online
Like new

4.5

(6 đánh giá)
Google Pixel 4 XL 64GB Mới 100% Nobox - Mỹ ( Dùng 2 sim online )
64GB - 2 SIM Online
Mới Nobox - Mỹ

4.5

(6 đánh giá)
Google Pixel 4 XL 128GB Mới 100% Nobox- mỹ ( Dùng 2 sim online )
128GB - 2 SIM Online
Mới Nobox

4.5

(6 đánh giá)
Facebook Top