Giỏ hàng
top bar
main-menu

Điện thoại cũ

Galaxy Note 10 256GB Like new 99% - Bản Mỹ
8GB | 256GB
Like new - Mỹ

4.4

(5 đánh giá)
Galaxy Note 10 Plus 256GB Like new 99% - Mỹ
12GB | 256GB
Like new - Mỹ

4.5

(6 đánh giá)
Galaxy Note 10 Plus 5G 256GB Mới 99% Like new - Hàn Quốc
256GB - 5G
Like new - Hàn Quốc
Galaxy Note 10 Plus 5G 256GB Mới 99% Like new - Mỹ
12GB | 256GB - 5G
Like new - Mỹ
Galaxy Note 10 Plus 5G 512GB Mới 99% Like new - Hàn Quốc
512GB - 5G
Like new - Hàn Quốc
Galaxy Note 20 5G 128GB Mới 99% Like new - Mỹ ( Chip snapdragon 865+)
8GB | 128GB - 5G
Like new - Mỹ
Galaxy Note 20 Ultra 5G 128GB Mới 99% Like new - Mỹ ( chip snapdragon 865+)
12GB | 128GB - 5G
Like new - Mỹ
Galaxy Note 5 Quốc tế 32gb 99% Fullbox
Hết
32Gb - 1 SIM
Like new - Quốc Tế

4.8

(4 đánh giá)
Galaxy Note 8 (2 SIM) Quốc tế - 128gb - 99% Like new
6GB | 128GB - 2 SIM
Like new - Quốc Tế
Galaxy Note 8 (TBH) 64GB Mới 100% Nobox - Mỹ
6GB | 64GB
Mới Nobox - Mỹ

5

(2 đánh giá)
Galaxy Note 9 (6GB | 128GB) Mới 97%
6GB | 128GB
Mới 97%
Galaxy Note 9 (6GB|128GB) Mới 99% - Mỹ
6GB | 128GB
Like new - Mỹ

4.3

(7 đánh giá)
Galaxy Note 9 (8GB|512GB) Like New 99% 2 SIM - Hàn Quốc
8GB | 512GB
Like new - Hàn Quốc
Galaxy S10 (8GB|128GB) Like new 99% - Mỹ
8GB | 128GB
Like new - Mỹ

4.5

(6 đánh giá)
Galaxy S20 5G (8GB | 128GB) Mới 99% Like new - Mỹ ( Chip snapdragon 865 )
8GB | 128GB - 5G
Like new - Mỹ
Galaxy S20 Plus 5G (12GB | 128GB) Mới 99% Like new - Mỹ ( Chip snapdragon 865 )
12GB | 128GB - 5G
Like new - Mỹ
Galaxy S20 Ultra (12GB | 128GB) Likenew Fullbox - Chính hãng Việt Nam
12GB - 128GB
Like new - Việt Nam
Galaxy S20 Ultra 5G (12GB | 128GB) Mới 99% Like new - Mỹ ( Chip snapdragon 865 )
12GB | 128GB - 5G
Like new - Mỹ
Galaxy S8 Active Like new 97%
Hết
4GB | 64GB
Like new 97% - Mỹ

4.4

(5 đánh giá)
Galaxy S8 Active Like new 99%
Hết
4GB | 64GB
Like new - Mỹ

4.5

(6 đánh giá)
Facebook Top